Bomen - Trees - Arbres

Hazelaar
Corylus avellana
Eenstijlige meidoorn
Crataegus monogyna
Sleedoorn
Prunus spinosa
Mispel
Mespilus germanica
Wilg spec
Salix spec
Zomereik
Quercus robur
Beuk
Fagus sylvatica
Jeneverbes
Juniperus communis

Danny

Declercq