Bomen - Trees - Arbres

Hazelaar
Corylus avellana
Zoete kers
Prunus avium
Sleedoorn
Prunus spinosa
Mispel
Mespilus germanica
Wilg spec
Salix spec
Zomereik
Quercus robur
Beuk
Fagus sylvatica
Jeneverbes
Juniperus communis
Eenstijlige meidoorn
Crataegus monogyna

Danny

Declercq