Bomen - Trees - Arbres

Hazelaar
Corylus avellana
Beuk - Fagus sylvatica
Wilg spec
Salix spec
Ruwe berk
Betula pendula
Sleedoorn
Prunus spinosa
Mispel
Mespilus germanica
Rode kornoelje
Cornus sanguinea
Zomereik
Quercus robur
Zoete kers
Prunus avium
Wollige sneeuwbal
Viburnum lantana
Eenstijlige meidoorn
Crataegus monogyna
Jeneverbes
Juniperus communis
Zwarte els
Alnus glutinosa