Ongewervelden - Invertebrates - Invertébrés 

Dagvlinders
Bijen, wespen en mieren
Wantsen en cicaden
Nachtvlinders
Zweefvliegen
Overige insecten
Weekdieren
Libellen en juffers
Vliegen en muggen
Spinnen en hooiwagens
Sprinkhanen en krekels
Kevers
Overige ongewervelden
Gallen

Danny

Declercq