Ongewervelden - Invertebrates - Invertébrés 

Dagvlinders
Bijen, wespen en mieren
Wantsen
Nachtvlinders
Zweefvliegen
Overige insecten
Weekdieren
Libellen en juffers
Vliegen en muggen
Spinnen en hooiwagens
Sprinkhanen en krekels
Kevers
Overige ongewervelden
Gallen