Meeuwen en sternen - Gulls, Terns and Skuas

Kokmeeuw
Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

press to zoom
Stormmeeuw
Stormmeeuw

Larus canus

press to zoom
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw

Larus argentatus

press to zoom
Kuhls pijlstormvogel
Kuhls pijlstormvogel

Calonectris diomedea borealis Azoren - Pico

press to zoom