Zwemvogels - Swans, Geese, Ducks and Grebes

Wilde Eend - Anas platyrhynchos
Grauwe Gans
Anser anser
Fuut - Podiceps cristatus
Meerkoet - Fulica atra
Slobeend - Anas clypeata
Knobbelzwaan
Cygnus olor
Geoorde Fuut - Podiceps nigricollis
Waterhoen - Gallinula chloropus
Krooneend
Netta rufina

Danny

Declercq